PROCEDURA DE ACHIZITIE CONCURENTIALA – SERVICII

PROCEDURA DE ACHIZIȚIE CONCURENTIALA – SERVICII

S.C.  DOMENIILE VITICOLE TOHANI S.R.L., cu sediul social in Sat Gura Vadului, com Gura Vadului, jud Prahova,  Cod unic de inregistrare   15257712, J29/374/2003, beneficiar al Programului de Investitii: 7918 / 15.09.2021, pentru obiectivul de investitii ” EXTINDERE UNITATE DE VINIFICATIE – CRAMA TOHANI”, localizat in Jud Prahova, comuna Gura Vadului, sat Gura Vadului, finantat prin PROGRAMUL NATIONAL DE SPRIJIN AL ROMANIEI IN SECTORUL VITIVINIVOL 2019-2023, Masura de investitii in sectorul vinicol, organizeaza prezenta procedura de achizitie pentru:

- „Servicii organizare proceduri de achizitii”,

- „Servicii management de proiect”,

 aferente obiectivului de investitii ” EXTINDERE UNITATE DE VINIFICATIE – CRAMA TOHANI”.

 Obiectul contractului il constituie achizitia urmatoarelor SERVICII  in valoare estimata de:

 

Nr crt

Denumire

Linie bugetara

Durata contract

Pret unitar ESTIMAT (lei fara TVA)

Cod CPV

1

servicii organizare proceduri de achizitie

3.6 – Organizarea procedurilor de achizitii

Pe toata durata implementarii proiectului

321 000.00

79418000-7 – servicii de consultanta in domeniul achizitiilor

2

„Servicii management de proiect „

3.7.1 – Managementul de proiect pentru obiectivul de investitii

Pe toata durata implementarii proiectului

370 000.00

79411000-8 – servicii generale de consultanta in management

 

79420000-4 – servicii conexe managementului

 

 

Oferta se va intocmi in conformitate cu specificatiile solicitate în formularele atasate in „DOCUMENTAȚIE PROCEDURA DE ACHIZIȚIE CONCURENTIALA, accesibila in format electronic, pdf, prin solicitarea scrisa transmisa la adresa de email diab.tohani@gmail.com

Descriere procedura: Obiectul contractului  este  SERVICII

Durata contractului de achiziţie: pe toata perioada de implementare a proiectului

Amplasamentul investitiei:

Jud Prahova, comuna Gura Vadului, sat Gura Vadului

Locul şi modalitatea de depunere a ofertelor: Oferta se depune într-un singur exemplar, în original, semnat și ștampilat din partea ofertantului. La ofertă vor fi anexate documentele prevăzute in „DOCUMENTAȚIE PROCEDURA DE ACHIZIȚIE CONCURENTIALA,”

Ofertele se depun / se transmit prin poştă, curierat sau personal la urmatoarea adresa: Sat Gura Vadului, com Gura Vadului, jud Prahova pana la termenul limita prevazut de calendarul procedurii.

Procedura aplicată: Procedura de achizitie concurentiala conform prevederilor Anexei 13 – Procedura concurentiala, din Ghidul Solicitantului privind sprijinul financiar pentru masura de investitii in sectorul vinicol-  Instructiuni privind procedura concurentiala de achizitii pentru beneficiarii care nu au calitatea  de autoritate contractatanta.

Criteriul de selectie este: pretul cel mai scazut

Modalitatea de solicitare a clarificărilor: Clarificările pot fi depuse personal, prin posta sau curier la urmatoarea adresa:  Sat Gura Vadului, com Gura Vadului, jud Prahova, in atentia: Administrator – BARJOVANU DIANA GABRIELA  - telefon contact: 0744 774 748, sau pot fi transmise prin e-mail la adresa diab.tohani@gmail.com,  in termenul prevazut in cadrul specificatiilor (calendarul procedurii)”.

Mijloace de comunicare pentru procedura de atribuire: Potențialii ofertanti pot intra în posesia documentației de atribuire și a specificațiilor tehnice prin solicitarea scrisa transmisa la adresa de email diab.tohani@gmail.com. Acestia o vor primi in format electronic, pdf.

Data limită pentru depunerea ofertei: 02.11.2023, ora 12.00,

Data si ora sedintei  de deschidere:    02.11.2023, ora 12.00,

 

Valabilitatea ofertei: 90 zile de la data emiterii.