PROCEDURA DE ACHIZITIE CONCURENTIALA-LUCRARI DE CONSTRUCTII

PROCEDURA DE ACHIZIȚIE CONCURENTIALA – LUCRARI DE CONSTRUCTII

 

       S.C.  DOMENIILE VITICOLE TOHANI S.R.L., cu sediul social in Sat Gura Vadului, com Gura Vadului, jud Prahova,  Cod unic de inregistrare   15257712, J29/374/2003, beneficiar al Programului de Investitii: 7918 / 15.09.2021, pentru obiectivul de investitii ” EXTINDERE UNITATE DE VINIFICATIE – CRAMA TOHANI”, localizat in Jud Prahova, comuna Gura Vadului, sat Gura Vadului, finantat prin PROGRAMUL NATIONAL DE SPRIJIN AL ROMANIEI IN SECTORUL VITIVINIVOL 2019-2023, Masura de investitii in sectorul vinicol,

  organizeaza prezenta procedura de achizitie pentru „LUCRARILE DE CONSTRUCTII” aferenta obiectivului de investitii ” EXTINDERE UNITATE DE VINIFICATIE – CRAMA TOHANI”.

 

Obiectul contractului il constituie achizitia urmatoarelor LUCRARI DE CONSTRUCTII  in valoare estimata de 4 432 416.34 LEI FARA TVA compusa din:

 

Nr. crt.

Descrierea produsului / serviciului / lucrării

Cod CPV

 

Preţul estimat / Valoarea tarifului mediu lunar / Costul estimat pe categorii de lucrări (lei fără TVA) - ELIGIBIL

5. Construcția/(Re)Construcția/Achiziția clădirilor și anexelor pentru transformare, stocare, condiționare sau comercializare

 

1

Lucrari de rezistenta Obiect 2  Depozit produs finit

45000000-7
Lucrări de
construcţii

3,940,716.34

2

Lucrari de arhitectura Obiect 2 Depozit produs finit

3

Lucrari instalatii sanitare si PSI Obiect 2 Depozit produs finit

4

Lucrari instalatii electrice Obiect 2 Depozit produs finit

5

Lucrari instalatii termoventilatie Obiect 2 Depozit produs finit

6

Lucrari de rezistenta Obiect 3 Statie de preepurare

 

Total actiunea 5

 

7. Lucrări la infrastructura de bază, cum ar fi: instalații electrice, mecanice și hidraulice, de protecție împotriva incendiilor, de aer condiționat și de ventilație a locului de producție a vinului, precum și alte echipamente; instalații speciale și sisteme pentru protecția mediului, reducerea poluării și economisirea energiei, precum și sisteme de sănătate și de igienă

 

retele exterioare -instalatii sanitare si PSI

45000000-7
Lucrări de
construcţii 

491,700.00

 

Total actiunea 7

 

Total lei, fără TVA:

 

4,432,416.34

 

Oferta se va intocmi in conformitate cu specificatiile solicitate în formularele atasate in „DOCUMENTAȚIE PROCEDURA DE ACHIZIȚIE CONCURENTIALA, accesibila in format electronic, pdf, prin solicitarea scrisa transmisa la adresa de email diab.tohani@gmail.com

Descriere procedura: Obiectul contractului  este  LUCRARI DE CONSTRUCTII

Durata contractului de achiziţie: 16 luni de la semnare contract, cu posibilitate de prelungire cu acordul ambelor parti.

Amplasamentul investitiei:

Jud Prahova, comuna Gura Vadului, sat Gura Vadului

Locul şi modalitatea de depunere a ofertelor: Oferta se depune într-un singur exemplar, în original, semnat și ștampilat din partea ofertantului. La ofertă vor fi anexate documentele prevăzute in „DOCUMENTAȚIE PROCEDURA DE ACHIZIȚIE CONCURENTIALA,”

Ofertele se depun / se transmit prin poştă, curierat sau personal la urmatoarea adresa: Sat Gura Vadului, com Gura Vadului, jud Prahova pana la termenul limita prevazut de calendarul procedurii.

Procedura aplicată: Procedura de achizitie concurentiala conform prevederilor Anexei 13 – Procedura concurentiala, din Ghidul Solicitantului privind sprijinul financiar pentru masura de investitii in sectorul vinicol-  Instructiuni privind procedura concurentiala de achizitii pentru beneficiarii care nu au calitatea  de autoritate contractatanta.

Criteriul de selectie este: pretul cel mai scazut

Modalitatea de solicitare a clarificărilor: Clarificările pot fi depuse personal, prin posta sau curier la urmatoarea adresa:  Sat Gura Vadului, com Gura Vadului, jud Prahova, in atentia: Administrator – BARJOVANU DIANA GABRIELA  - telefon contact: 0744 774 748, sau pot fi transmise prin e-mail la adresa diab.tohani@gmail.com,  in termenul prevazut in cadrul specificatiilor (calendarul procedurii)”.

Mijloace de comunicare pentru procedura de atribuire: Potențialii ofertanti pot intra în posesia documentației de atribuire și a specificațiilor tehnice prin solicitarea scrisa transmisa la adresa de email diab.tohani@gmail.com. Acestia o vor primi in format electronic, pdf.

Data limită pentru depunerea ofertei: 11.10.2023, ora 12.00,

Data si ora sedintei  de deschidere:    11.10.2023, ora 12.00,

 

Valabilitatea ofertei: 90 zile de la data emiterii.